Pieter-Jan De Smet

Biography

Pieter-Jan De Smet is een Belgische cellist. Hij nam zijn eerste lessen bij Pieter Stas en werd vanaf zijn 14 jaar toegelaten tot de klas van Olsi Leka, cello aanvoerder van het Nationaal Orkest van België. Hij zette zijn studies verder aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen in de klas van France Springuel. Hij werd sterk aangeraden naar het buitenland te trekken en vervolgde zijn studies bij Anssi Karttunen aan de ‘ENMP Alfred Cortot’ in Parijs en bij Ursula Smith aan de ‘Guildhall School of Music & Drama’ in Londen. Hij nam deel aan talrijke masterclasses bij onder andere Gautier Capuçon, Daniël Müller-Schott, Claudio Bohorquez, Gustav Rivinius, Gavriël Lipkind, Xenia Jankovic, Jérome Pernoo, Roel Dieltiens en Pavel Gomziakov.

Pieter-Jan is vooral actief als kamermuzikant en solist. Hij speelde reeds concerten in België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Estland en Israël in concertzalen zoals het ‘RadioKulturHaus’ in Wenen, ‘Barbican Hall’ in Londen, ‘La Monnaie’ in Brussel en de ‘Felicia Blumental-hall’ in Tel-Aviv. Als solist bracht hij de concerto’s van Camille Saint-Saens, Edward Elgar, het triple concerto van Beethoven en het dubbelconcerto van Vivaldi. Pieter-Jan was reeds te zien op verscheidene prestigieuze festivals zoals het Weense ISA-festival, Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon, het Lunalia Festival, Festival van Vlaanderen en het Arte Amanti Festival, waar hij speelde voor cellist Misha Maisky.

Als kamermuzikant is hij vast verbonden aan het Ryelandt Trio en het Desguin Kwartet. Voor kamermuziek studeert hij momenteel aan Pro Quartet Academie te Parijs en studeerde hij enige tijd aan het Orpheus Instituut te Gent. Hij volgde ondermeer les bij leden van het Alban Berg, Danel, Jerusalem, Zemlinsky, Schumann en Spiegel Kwartet. In kamermuziekverband verscheen hij live op radiozenders Klara en Musiq3 en deelde hij het podium met grote namen zoals het Zemlinsky Kwartet, het Rembrandt Frerichs Trio, Markus Stockhausen, Benjamin Glorieux, Werner Van Mechelen en acteurs Stefaan Degand, Ariane Van Vliet en Vic De Wachter. Het Desguin Kwartet is momenteel Artiest in Residentie van de vzw SWUK Vlaanderen.

Pieter-Jan won een eerste prijs en jury prijs voor ‘meest verdienstelijke kandidaat’ op het JSAZ concours, een eerste prijs op het nationale Belfius concours en werd finalist van de internationale BCS Competition. In 2020 won hij met zijn Desguin Kwartet de SUPERNOVA competitie en kregen ze daarbovenop de publieksprijs. Voor zijn prestaties kreeg hij de prijs van ‘Aanstormend Talent’ van zijn thuisstad Sint-Niklaas en een eremedaille van de stad Bornem. Pieter-Jan wordt gesteund door Stichting Robus en speelt momenteel op een cello van de Belgische Ambroise de Comble, gebouwd in 1725. Een instrument dat hij in bruikleen kreeg van Guy Rooryck en dat ooit deel uitmaakte van de befaamde collectie van diens overgrootvader César Snoeck.

Pieter-Jan De Smet is a Belgian cellist. He received his first lessons from Pieter Stas and was accepted in the class of Olsi Leka, cello soloist of the Belgian National Orchestra, at the age of 14. He started his academic studies at the Royal Conservatoire of Antwerp with France Springuel. Strongly encouraged to go abroad, he went on to learn with Anssi Karttunen at the ‘Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot’ in Paris and with Ursula Smith at the Guildhall School of Music & Drama in London. His artistic development has been supplemented by masterclasses with Gautier Capuçon, Daniël Müller-Schott, Claudio Bohorquez, Gustav Rivinius, Gavriël Lipkind, Xenia Jankovic, Jérome Pernoo, Roel Dieltiens and Pavel Gomziakov.

Pieter-Jan is mostly active as a chamber musician and as a soloist. He has performed in Belgium, France, Italy, Germany, Spain, Austria, Czech Republic, the UK, Estonia and Israël in venues such as the ‘RadioKulturHaus’ in Vienna, ‘Barbican Hall’ in London, ‘La Monnaie’ in Brussels and the ‘Felicia Blumental-hall’ in Tel-Aviv. As a soloist he performed the concertos of Saint-Saens, Elgar, the triple concerto of Beethoven and the double concerto of Vivaldi. Pieter-Jan appeared on several prestigious festivals such as the ISA-festival in Vienna, Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon, Lunalia Festival, Festival van Vlaanderen and the Arte Amanti Festival, in which he played a concert for cellist Misha Maisky.

As a chamber musician, he is closely associated with the Ryelandt Trio and the Desguin Kwartet. He studied at the Orpheus Institute in Ghent and is currently continuing his studies at the Pro Quartet Academy in Paris. His teachers include members of the Alban Berg, Danel, Jerusalem, Zemlinsky, Schumann and Spiegel Quartet, among others. As a chamber musician he appeared live on radio stations Klara and Musiq3 and shared the stage with the Zemlinsky Quartet, the Rembrandt Frerichs Trio, Markus Stockhausen, Benjamin Glorieux, Werner Van Mechelen and actors Stefaan Degand, Ariane Van Vliet and Vic De Wachter. The Desguin Quartet is currently Artist in Residence of the SWUK Foundation of Flanders.

Pieter-Jan won a first prize and the jury prize for ‘best overall performance’ at the JSAZ competition, a first prize at the national Belfius Competition and became a finalist of the international BCS Competition. In 2020 he won the SUPERNOVA competition with his Desguin Quartet and got the Audience Prize along with it. For his achievements he received the award for ‘Young Promising Talent’ of Sint-Niklaas and a mayor’s medal from the city of Bornem. Pieter-Jan enjoys the generous support of the Robus Foundation and currently plays on a cello from the Belgian Ambroise de Comble, built in 1725. An instrument that he received on loan from Guy Rooryck and that was once part of the famous collection of his great-grandfather César Snoeck.